กองส่งเสริมการเกษตร

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร 4/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร 3/2563

วันที่ 31 มกราคม 2563...

“ข้าวดี ข้าวหอมมะลิดอนแก้ว แม่ริม”

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศ...

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562...

กองส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกเกษตรเขตเมืองตำบลดอนแก้วได้เข้าร่วมอบรมการฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

กองส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกเกษตรเขตเมืองตำบลดอนแก้วได้เข้าร่วมอบรมการฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป หลักสูตรการผลิตสารสกัดสมุนไพรและการใช้กับดักเพื่อกำจัดศัตรูพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี...

โครงการวันละอ่อนดอนแก้ว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562...

จิตอาสาวันที่ 5 ธันวาคม 2562

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันนี้กองส่งเสิมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการผลิตปุ๋ยหมัก การตลาด...

รับสมัครจำนวนจำกัดแค่ 20 ท่าน

🙋‍♂️ประชาสัมพันธ์🙋‍♀️ 👉รุ่นที่ 1-3 เดินทางไปเข้าร่วมเอง 👉รุ่นที่ 4-5...

เศษอาหารครัวเรือนมีค่า!! นำมาทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงง่ายๆ ด้วยตัวเอง

วันนี้กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ดอนแก้ว ขอแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ที่สามารถจัดการเศษอาหารเหลือทิ้งได้เป็นอย่างดี...