ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ อบต.ดอนแก้ว...

ตอบแบบสอบถาม www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...

“วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ...

อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ด้วยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น...

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบการถือครอง/ทำประโยชน์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อบต.ดอนแก้ว ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการถือครอง/ใช้ประโยชน์...