งานที่1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการงานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองช่างได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดอนแก้ว งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตลงพื้นที่ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและแจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านที่ 1 พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 - 2564 ...